Αντλία Θερμότητας - Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης μέσω μελέτης του ΕΜΠ

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε συγκριτική μελέτη του Ε.Μ.Π. για την απόδοση των συστημάτων θέρμανσης και τη μεγάλη Εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται με τη χρήση αντλιών θερμότητας.


ΜΕΛΕΤΗ Ε.Μ.Π.