Ολοκλήρωση Φ/Β συστήματος Net Metering 29,26 kWp επί κτηρίου του ομίλου ΑΫΦΑΝΤΗ.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εγκατάσταση και η σύνδεση με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ φωτοβολταϊκού συστήματος ονομαστικής ισχύος 29,26 kWp επί δώματος στο κτήριο του ομίλου ΑΫΦΑΝΤΗ στην Μαλεσιάδα Βάλτου Αιτ/νιας.

Το σύστημα αποτελείται από 69 πλαίσια ονομαστικής ισχύος 395W της no 1 εταιρείας παγκοσμίως(Tier 1 Bloomberg) JINKO SOLAR και 2 inverter PIKO 12 & 15 του Γερμανικού οίκου KOSTAL. Οι βάσεις αλουμινίου είναι της εταιρείας ALFA PRESS και έχουν τοποθετηθεί optimizers TIGO σε όλα τα πάνελ για μεγιστοποίηση απόδοσης και αυτόνομη λειτουργία του καθενός.

Το σύστημα είναι δυνατόν να παρακολουθείται απομακρυσμένα από το παρακάτω Link: Akenergy.gr 27,26 kW