Ολοκλήρωση Φ/Β συστήματος Net Metering 29,26 kWp επί κτηρίου του ομίλου ΑΫΦΑΝΤΗ.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εγκατάσταση και η σύνδεση με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ φωτοβολταϊκού συστήματος ονομαστικής ισχύος 29,26 kWp επί δώματος στο κτήριο του ομίλου ΑΫΦΑΝΤΗ στην Μαλεσιάδα Βάλτου Αιτ/νιας.

Το σύστημα αποτελείται από 69 πλαίσια ονομαστικής ισχύος 395W της no 1 εταιρείας παγκοσμίως(Tier 1 Bloomberg) JINKO SOLAR και 2 inverter PIKO 12 & 15 του Γερμανικού οίκου KOSTAL. Οι βάσεις αλουμινίου είναι της εταιρείας ALFA PRESS και έχουν τοποθετηθεί optimizers TIGO σε όλα τα πάνελ για μεγιστοποίηση απόδοσης και αυτόνομη λειτουργία του καθενός.