Εξοικονόμηση Ενέργειας

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας αέρα-νερού και αέρα-αέρα για κάθε χρήση και για κάθε ανάγκη. Εξωτερικές θερμομονώσεις κτηρίων και αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων ΖΝΧ.