Πυρασφάλεια-Πυρόσβεση

Πυρασφάλεια-Πυρόσβεση

Μελέτη και έκδοση Πιστοποιητικών Πυρασφάλειας. Κατασκευή κάθε είδους μόνιμου υδροδοτικού δικτύου και συστημάτων τοπικής εφαρμογής ή ολικής κατάκλησης (Wet Chemical ,CO2 κλπ). Μελέτη και εγκατάσταση δικτύων πυρανίχνευσης και φωτισμού ασφαλείας.